HyperLink HyperLink HyperLink

""

De tijd die Mr Marleen Watté-Bollen besteedt aan uw zaken wordt bijgehouden. In beginsel worden de werkzaamheden maandelijks in rekening gebracht. U kunt altijd een specificatie van de rekening vragen. In een factuur worden salaris, voorgeschoten externe kosten, kantoorkosten (6%) en omzetbelasting in rekening gebracht.

Het salaris wordt gedeclareerd op basis van de bestede tijd en het uurtarief. Dat uurtarief wordt bepaald door het belang van de zaak, de noodzakelijke kennis en ervaring en andere relevante omstandigheden. Mr. Marleen Watté-Bollen zal dat aan u uitleggen.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden bespreekbaar als u dat wenst, zoals fixed-price of een abonnement.